Usługa adresowana jest zarówno do Klientów korzystających z naszej obsługi księgowej, jak również jako odrębna usługa dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość we własnym zakresie.

Obsługa kadrowa

  • prowadzenie akt osobowych, w tym przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracownika, przygotowywanie dokumentów w czasie trwania zatrudnienie oraz po jego ustaniu,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
  • bieżąca obsługa pracowników: sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz sporządzanie informacji rocznej PIT-11, prowadzenie kart urlopowych, przygotowanie raportów RMUA dla pracowników,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami oraz bieżąca korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach kadrowych,
  • informowanie o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz obowiązkowe badania,
  • obsługa w zakresie BHP niewymagająca specjalistycznych uprawnień oraz pośrednictwo z wyspecjalizowaną firmą, która zapewnia wykonanie wszelkich obowiązków pracodawcy w tym zakresie.

Obsługa płacowa

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • przygotowanie sprawozdań statystycznych.

 

W przypadku prowadzenia dla firmy kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej doradztwo w tym zakresie oraz reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wliczone są w cenę usługi.