Obsługa kontaktów z urzędami

 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie bieżącej działalności, a także podczas kontroli podatkowych,
 • podpisywanie pism, deklaracji, oświadczeń i innych dokumentów kierowanych do urzędów.

Sprawozdawczość

Pełna obsługa w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji księgowych, kadrowych, płacowych i organizacyjnych w ramach:
 • deklaracji do GUS,
 • raportów do NBP,
 • raportów Intrastat do Urzędu Celnego,
 • sprawozdań do PFRON,
 • sprawozdań do banków, instytucji kredytowych, leasingowych oraz ubezpieczeniowych.

Nadzór księgowy

To usługa zastępująca pracę Głównego Księgowego, co oznacza znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy oraz ograniczenie odpowiedzialności zarządu lub pracowników za popełnione błędy księgowe i podatkowe.
W ramach tej usługi oferujemy:
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • sprawdzenie poprawności zaksięgowania dokumentów do ksiąg rachunkowych,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • sprawdzenie poprawności naliczenia płac i sporządzonych deklaracji i raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych.

Konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Świadczymy profesjonalne usługi konsultingowe dla Przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu zapewniamy kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe i gospodarcze.